Báo cáo kết quả sát hạch ngày 23,24/06/2022

Chào mừng quý khách hàng đến với website của chúng tôi
Báo cáo kết quả sát hạch ngày 23,24/06/2022

Kết quả kỳ sát hạch:   Ngày 23, 24 - 06 - 2022

Đơn vị  Tổng số HV dự sát hạch Số HV
vắng thi
Số HV đạt SH Số HV trượt SH Tỷ lệ %
TT GDNN-HN Phú Yên 69 0 35 34 50,72%
Trường CĐN Phú Yên 38 21 7 10 41,18%
TT GDNN GS Cao Nguyên 128 18 82 28- 74,55%
           

 

 

 

 

Bài viết khác:
Zalo 093 568 8279
Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook