Lịch Học Khóa 21K2-B2003 và B2004

Chào mừng quý khách hàng đến với website của chúng tôi
Lịch Học Khóa 21K2-B2003 và B2004

Học Lý Thuyết:

Từ 01/11/2021 đến 01/12/2021

Học thực hành:

Từ ngày 02/12/2021 đến 10/02/2022

Kế hoạch thi Tốt nghiệp:

Dự kiến ngày 12/02/2022

Bài viết khác:

Lịch Học Khóa 21K1-B2001 và B2002

Ngày khai giảng 25/10/2021 Ngày bế giảng 05/02/2022

Lịch học Khóa 21K3-B2005 và B2006

Ngày khai giảng 26/11/2021 Ngày bế giảng 07/03/2022

Lịch Học Khóa 21K2-B2003 và B2004

Ngày Khai Giảng: 01/11/2021 Ngày Bế Giảng: 10/02/2022

Lịch học Khóa 21K4-B2007 và B2008

Ngày Khai Giảng: 03/12/2021 Ngày Bế Giảng: 13/03/2022

Lịch học Khóa 21K4-B2007 và B2008

Ngày Khai Giảng: 03/12/2021 Ngày Bế Giảng: 13/03/2022

Lịch học Khóa 21K1-B2001 và B2002

Ngày khai giảng 25/10/2021 Ngày bế giảng 05/02/2022

Lịch học Khóa 21K3-B2005 và B2006

Ngày khai giảng 26/11/2021 Ngày bế giảng 07/03/2022
Zalo 093 568 8279
Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook